Περιγραφή | Προδιαγραφές | Διάγραμμα
FEP-0311 ist ein 3-Port 10M / 100M Fast Ethernet Switch. Ein Uplink-Port verbindet sich mit einem anderen LAN-Switch und zwei Ports mit Power-over-Ethernet-PSE-Fähigkeit. Mit dem DIP-Schalter kann jeder PoE-Port manuell für die Ein-Aus-Steuerung eingestellt werden.

Λήψεις
Datasheet
Συχνές ερωτήσεις
RSS Feed